JUDr. Lubomír Mielec Mediana

jednatel: JUDr. Lubomír Mielec
kontakní tel.: 777069077
e-mail: mediana@mediana.eu

Medicus - ambulantní informační systém

MEDICUS je ambulantní informační systém, který slouží k vedení administrativy ambulantních lékařů. Je určen pro práci na jednom počítači, popřípadě v menších sítích (lékař, sestra, příjem pacientů, EKG a podobně).

MEDICUS používá nejmodernějších zobrazovacích prostředků operačního systému Windows. Spolupracuje se sítí Internet. Má vlastní prostředky pro práci s obrazovou dokumentací. Spolupracuje s běžně dostupnými typy počítačových EKG.

MEDICUS představuje ucelenou řadu síťových programů pro ambulantní lékaře a malá zdravotnická zařízení. Systém je uživatelsky modifikovatelný podle odbornosti lékaře. Obsahuje část pro tvorbu a zpracování dokladů pro potřeby zdravotních pojišťoven.

MEDICUS připravuje a odesílá záznamy o provedení zdravotní péče pacienta přihlášeného v IZIP. Záznam může být vytvořen zcela automaticky ze zdravotní dokumentace pacienta. Připravené záznamy lze jednotlivě i hromadně zaslat sítí Internet do centrály IZIP.

MEDICUS načítá laboratorní výsledky z laboratorních systémů MEDEA II, LIRS s kódem MZ ČR nebo kódem interním a z laboratorních systémů používajících rozhraní MZ ČR. Program umožňuje současné načítání výsledků z více laboratorních systémů. Přenos souboru s laboratorními výsledky může být disketou, modemem nebo sítí Internet.

MEDICUS může být doplněn modulem pro tvorbu a zpracování obrazové dokumentace. Zdrojem dokumentace může být scanner, speciální zdravotnické přístroje s výstupem videosignálu, kamery nebo digitální fotoaparáty. Obrazovou dokumentaci lze ukládat do knihovny organizované na CD.Tato stránka respektuje standardy XHTML 1.1.xx