JUDr. Lubomír Mielec Mediana

jednatel: JUDr. Lubomír Mielec
kontakní tel.: 777069077
e-mail: mediana@mediana.eu

Právní poradenství

Změna právní formy OSVČ na společnosti s.r.o.

Zkušenosti ukazují, že pro nestátní zdravotnická zařízení změna z OSVČ na s.r.o. v České republice, je legislativně značné komplikovaná a časově náročná záležitost.

Naše firma je připravena u založení nové s.r.o. pro nestátní zdravotnické zařízení zařídit kompletní servis, tzv. „ na klíč “ a pro založení nové společnosti s.r.o., vyvinout maximální úsilí, tak aby se vznik nové společnosti obešel bez problémů a trval co nejkratší dobu. Při založení nového s.r.o. právně zastupujeme klienta a tím eliminujeme na minimum jeho přítomnost při jednání s jednotlivými institucemi, notáře, Krajského soudu, včetně zdravotního odboru Krajského úřadu při registraci nově vzniklého nestátního zařízení.

Zřízení NZZ mimo jiné obsahuje:

Kontrola a registrace provozního řádu

Žádost o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem poskytované zdravotní péče

Žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení

Příprava nájemních smluv

Jednání s jednotlivými pojišťovnami

Příprava podkladů pro sepsání společenské smlouvy, včetně kompletních materiálu pro registrační soud

Šetříme nejen Vaše starosti, ale hlavně Váš časTato stránka respektuje standardy XHTML 1.1.xx