JUDr. Lubomír Mielec Mediana

jednatel: JUDr. Lubomír Mielec
kontakní tel.: 777069077
e-mail: mediana@mediana.eu

Nabídka kurzů na PCškolení pro zdravotnické obory

Na základě dlouhodobých zkušeností jsme se rozhodli zavést tento druh školení trvale a postupně nabízet zdrav zařízením . Impulsem pro naši iniciativu jsou legislativní podmínky vytvořené zákonem č.260/2001 Sb , umožňující vedení elektronické dokumentace pacienta.

1. Kurz pro začátečníky

Kurz pro začátečníky je určen pro zájemce, kteří se potřebují naučit pracovat na základní úrovni s výpočetní technikou v ordinaci a nemají v této oblasti žádné zkušenosti. Je tedy určen převážně těm osobám, které nemají ještě PC nebo mají k němu přístup, ale pro potřeby ordinace jej nevyužívají. Součástí kurzu jsou základní dovednosti práce s PC v prostředí Windows. Trvaní kurzu je 8 vyučovacích hodin. Úspěšný absolvent kurzu se seznámí s základními pravidly z oblasti počítačové typografie. Základními okruhy osnov jsou psaní textu, tisky, práce s obrázky - RTG a ukládání dat. Dále internet a praktické používání - zejména komunikace pomocí internetové pošty.

2. Kurz pro pokročilé

Kurz pro pokročilé je určen pro zájemce, kteří mají základní dovednosti práce s PC v prostředí Windows. Cíl školení je seznámení se na základní úrovni s lékařským programem pracujícím pod operačním systémem WINDOWS. Trvaní kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Co se absolvent kurzu naučí

STOMATOLOG:

Úspěšný absolvent kurzu se seznámí s základními pravidly z oblasti počítačové typografie a použití stomatologického programu. Po absolvování kurzu bude absolvent schopen za pomoci PC pořizovat běžnou agendu - kartu pacienta, vedení chorobopisu, tisk laboratorních štítků, tisk přímých plateb pacientů - stvrzenek, vedení evidence obrazové dokumentace - RTG, ovládat digitální zubní kříž (registr protetických prací ) s automatickými vazby na doklady poj., PBI,CPTIN, IK a další. V neposlední řadě bude absolvent schopen také archivovat a vytvářet výstupy pro zdravotní pojišťovny v požadované kvalitě. Součástí kurzu je přednáška zabývající se tvorbou a uplatňováním přímých plateb v stomatologické ordinaci.

OSTATNÍ LÉKAŘI:

Úspěšný absolvent kurzu se seznámí s základními pravidly používání lékařského programu MedicusO podle své odbornosti. Po absolvování kurzu bude absolvent schopen za pomoci PC pořizovat běžnou agendu - kartu pacienta , vedení chorobopisu , tisk receptů, neschopenek, žádanek různého druhu, tisk přímých plateb pacientů - stvrzenek, vedení evidence obrazové dokumentace - RTG, SONO, EKG a komunikaci s laboratoří. V neposlední řadě bude absolvent schopen také archivovat a vytvářet výstupy pro zdravotní pojišťovny v požadované kvalitě.Tato stránka respektuje standardy XHTML 1.1.xx